Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
V pátek 31. 5. 2019 jsme v mateřské škole slavili MDD. Kamarádi ze základní školy spolu s p. učitelkami si pro děti připravili stanoviště různými sportovními disciplínami. Děti poctivě plnily dané úkoly - skákaly v pytli, vyfukovaly bubliny, nosily míček apod. Úkoly se podařilo splnit i těm nejmladším dětem. Odměnou bylo dětem nejen sportovní  vyžití ale  i několik sladkostí.