Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V JIČÍNĚVSI
V sobotu 11. 5. 2019 několik dětí základní a mateřské školy vítaly krátkým programem v kulturním domě nové občánky.