Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
DOŽÍNKY 15. ZÁŘÍ 2017

Dožínky byly úspěšné. Panu starostovi donesli školáci se školčaty dožínkový věnec a zapěli. Za to si vysloužili plno koláčů. Díky dostatečnému počtu cepů se po dožínkách mohlo vyzkoušet jaké je to mlátit ve čtyřech, v šesti i v osmi. Povídá se k tomu vždycky říkanka na čtyři, na šest nebo na osm slabik. To proto, aby se mlatci sami nepomlátili. Cepů se chopili jak školáci, tak školčata, učitelky i rodiče.