Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
Obědy se dováží ze školní jídelny MŠ a ZŠ Kopidlno.
PRAVIDLA VÝDEJE OBĚDŮ

V případě nepřítomnosti dítěte MŠ - žáka ZŠ je rodič povinen zatelefonovat paní Michaele Mlejnecké na tel. č.: 731 540 295 (pouze volat) a obědy na následující dny odhlásit a to do 9. hodin!!! Ten den si musí oběd vyzvednout a odnést domů (pouze 1x), nevyzvednete-li si oběd, automaticky Vám propadne.
Pokud oběd neodhlásíte, bude Vám účtována plná cena!
Nemá-li žák ZŠ objednán oběd a přijde např. po nemoci do školy, bude ten den bez oběda! 
Nemá-li dítě MŠ objednáno oběd,nemůže být ten den vzato do školky!
Nárok na dotovaný oběd je pouze tehdy, je-li dítě ve školce / žák ve škole!
Obědy se vydávají pouze do čistých jídlonosičů, ne do sklenic ani plastových misek.
Přesnídávka domů se vydává pouze od 8.30 do 9.00 hodin.
Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze od 12.00 do 13.00 hodin.
Svačina domů se vydává pouze od 14.30 do 15.00 hodin.
Dále je potřeba nahlásit datum příchodu dítěte / žáka po nemoci,vždy 1 den před nástupem do MŠ / ZŠ a to do 9.00 hodin, aby mohla být zajištěna strava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Nařízení ze školní jídelny MŠ / ZŠ Kopidlno
Vypracovala: provozní pracovnice Michaela Mlejnecká


VNITŘNÍ ŘÁD VÝDEJNY