Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí do mateřské školy
Školní řád MŠ Jičíněves
ROZVRH HODIN A REŽIM DNE MATEŘSKÉ ŠKOLY  VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
V pátek 10. května 2019 od 15 do 17 hodin proběhne přijímací řízení do mateřské školy, více se dozvíte zde.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v letošním roce pod názvem Skřítkové jsou mezi námi.
Program vychází ze skutečnosti, že vzdělání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji dětí. Proto se u nás během dne střídá mnoho činností. Hrajeme si, zpíváme, kreslíme, modelujeme, cvičíme, povídáme si a chodíme do přírody.
Naše Mateřská škola je dvou třídní:

1. třída
SLUNÍČKO - paní učitelky Péťa a Zdenička

2. třída
HVĚZDIČKA - paní učitelka Jana

Jedna třída je heterogenní a jedna třída předškoláků, dětem se věnují 3 učitelky. Všechny paní učitelky se snaží individuálně pracovat s dětmi, přihlížet k jejich potřebám a možnostem. Dbají na to, aby prostředí pro děti bylo podnětné, zajímavé, aby každé dítě mohlo ukázat, že je šikovné. Někdo umí malovat, někdo zpívat, skládat puzzle, jiný tvoří z papíru. Tímto vším se děti nenásilnou cestou připravují na školu. Děti si zvykají na to, že jsou v kolektivu přijímány, že každý vyniká v něčem jiném a že je máme všechny rády. Výhodou je, že děti po ukončení docházky do MŠ mohou děti pokračovat ve školní docházce na základní škola (až do 5. ročníku) v již známém prostředí.

Našim cílem jsou šťastné a spokojené děti, připravené na vstup do základní školy.
„Přání lidí,
Kouzla budí,
Lidská vůle,
Štěstí půle…“
Ilona Pluhařová (O skřítku Stulíkovi )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY