Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
Naše škola je již několik let zapojena do evropského projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie a Česká republika. Pro děti je tedy vše zdarma. Projekt spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

BALÍČEK OVOCE A ZELENINY
Dvakrát měsíčně děti ve škole dostávají balíček s ovocem a zeleninou. Naším dodavatelem je Gira fruit s. r. o. Kutná Hora.
MLÉKO DO ŠKOL
Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zapojila do evropského projektu MLÉKO DO ŠKOL.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie a Česká republika. Projekt spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

DODAVATEL
Naším dodavatelem
je společnost Laktea, o.p.s.

NEOCHUCENÉ MLÉKO
DOTOVANÉ
Dvakrát měsíčně děti zdarma
dostávají neochucené mléko.
PODPŮRNÉ AKTIVITY
Každoročně s dětmi realizujeme projekt 
OVOCNÝ A ZELENINOVÝ TÝDEN, kdy téma ovoce a zeleniny je zařazováno nejen do hodin Prvouky či Přírodovědy, ale prolíná se všemi předměty. Jako podpůrný materiál dostáváme od firmy Gira fruit pracovní sešity.

ŠKOLNÍ POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY
Žáci 1. ročníku dostávají na začátku školní docházky od společnosti Gira fruit reklamní balíček školních pomůcek.
OCHUCENÉ MLÉKO
ČÁSTEČNĚ DOTOVANÉ
Vždy v ponělí do 12.00 si mohou děti objednat a zaplatit u paní kuchařky ochucené mléko. Cena je nižší než v obchodě díky částečné dotaci. Dotované mléko je za 6 Kč.
Každý žák si může objednat za dotovanou cenu 1 mléko týdně. Mléko děti dostanou následující týden.
Děti si mohou vybrat z příchutí: banán, jahoda, vanilka, čokoláda.


PODPŮRNÉ AKTIVITY
Naše škola se zapojila do soutěže MLÉKO A MY 2017 s projektem
COŽ TAKHLE DÁT SI MLÉKO?
Projekt připravily a s dětmi realizovaly vychovatelky Markéta Krátká a Michaela Velartová v rámci školní družiny.
Děti se během projektu dozvěděly spoustu nových informací o mléce (o jeho složení, zpracování, o mléčných výrobcích i o původcích mléka - krávě, či koze). Děti například velmi zaujala výroba sýrů a másla. Své nabyté vědomosti otestovaly v kvízu.
Pro děti zajímavý byl i úkol, kdy měly spočítat, kolik bychom museli ve škole chovat krav a koz, abychom pokryli doporučenou denní dávku mléka pro děti ze školky i školy.
Asi největší úspěch měla ale ochutnávka jogurtů, kdy děti přidělovaly různým příchutím body. Na celé čáře vyhrál jogurt borůvkový, za ním čokoládový. Překvapivě nejméně bodů získal jahodový jogurt.
Součástí projektu byla samozřejmě i výtvarná tvorba, při které vznikla spousta krásných obrázků.
Od listopadu 2017 si žáci mohou jednou týdně koupit a podle chuti vybrat další trvanlivá polotučná ochucená mléka. V nabídce jsou čokoládové, vanilkové, jahodové nebo banánové příchutě. Jsou to částečně dotované výrobky, žáci si přispívají 6 Kč za ochucené mléko.

1 Ž
ÁK = 1 MLÉKO = 1 TÝDEN

Objednávky na ochucené mléko přijímá paní kuchařka Michaela Mlejnecká každé pondělí do 12 hodin společně s úhradou 6 Kč. Následující týden ž
áci dostanou mléko.