Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
Škola organizuje, nebo umožňuje tyto aktivity pro veřejnost:

TVŮRČÍ DÍLNA
Lektorka: Petra Zachovalová
Odpočinek, relax, přátelské popovídání při práci s keramikou. Dle zájmu zúčastněných dále např. pedig, drátkování...
V čase nadcházejícího adventu a před Velikonocemi se konají dílny tématické.
V případě zájmu kontaktujte paní Zachovalovou - 730 807 201

JÓGA
Lektorka: Alena Gaubmanová
Příjemné chvíle aktivního odpočinku.
Cvičení se koná každou středu od 18.30 do 20.00 hod.
Kontakt: 776 807 842