Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
Základní škola má kapacitou 34 žáků, školní družinu s kapacitou 21.
Základní škola v Jičíněvsi vzdělává žáky 1.-5. ročníku a je tedy školou neplně organizovanou (málotřídní).
ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY je ke shlédnutí zde.
Školní vzdělávací programy jsou ke stažení níže:
ŠVP ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠVP ČESKÝ JAZYK

ŠVP ANGLICKÝ JAZYK

ŠVP MATEMATIKA

ŠVP INFORMATIKA

ŠVP PRVOUKA

ŠVP PŘÍRODOVĚDA

ŠVP VLASTIVĚDA

ŠVP HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ŠVP TĚLESNÁ VÝCHOVA

ŠVP PRACOVNÍ ČINNOSTI